ΑρχικήΕλληνικό – ΑργυρούποληΔήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Χορήγηση βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Χορήγηση βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Την εφαρμογή των ρυθμίσεων του σχετικού νόμου για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσε ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η χορήγηση του επιδόματος αφορά τους πολίτες, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποσύνδεση στην παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου. Επίσης, απαραίτητο κρίνεται να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Oι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

Συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία) με γνήσιο της υπογραφής.

2.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για αλλοδαπούς.

3.Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών)

5.Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

6.Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

7.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, ακόμη κι αν είναι μηδενικό λόγω ανυπαρξίας ακίνητης περιουσίας.

8.ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

9.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

10.Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τρέχον φορολογικό έτος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κ.α.)

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργήσει κοινωνική έρευνα και κατ΄ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων (Κοινωνική Υπηρεσία).

Πηγή: Αθηναϊκά Νέα

spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ