Αρχική Μαραθώνας

Μαραθώνας

Δήμος Μαραθώνος: Ανακοίνωση για την απολύμανση σχολείων και κτιρίων

Η απόφαση   ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών “Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».   Αριθμός Απόφασης:...

Δήμος Μαραθώνος: Ανακοίνωση για τα κτηματολογικά

Η ανακοίνωση Ανακοίνωση για την  ««Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης –...