Σωτήρεια 2023: Το πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Μεταμόρφωση

0
11

“Το πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων “Σωτήρεια 2023” ανακοίνωσε Ιερός Καθεδρικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Στο μήνυμά του ο  Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου Πρωτ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης αναφέρει:

“Σεβαστοὶ πατέρες,

Εὐλαβεῖς ἐνορῖτες καὶ προσκυνητές,

Οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεώς μας εἶναι πραγματικὰ ὁ ἀτίμητος θησαυρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ στέφανος κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ τὴν μαρτυρία τῆς πίστεως, ἀφ’ ἑτέρου γιὰ τὴν ἀκτινοβολία τῆς θείας χάριτος στὸν κόσμο.

Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν, ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διάδοσης τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ αὐτὴν ὡς καὶ τὴν ἐποχή μας, καθαγιάστηκε ἀπὸ τὸ αἷμα μαρτύρων καὶ νεομαρτύρων καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῆς βιοτῆς πολλῶν ὁσίων καὶ δικαίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.

Ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξαν εὐσεβῆ τέκνα της, ὅπως οἱ: Διονύσιος, Ἱερόθεος, Δάμαρις, Κοδρᾶτος, Λεωνίδης, Φιλοθέη, Μιχαήλ Πακνανᾶς, ἄλλοι κατάγονταν ἀπὸ ἄλλα μέρη, ὡστόσο μαρτύρησαν ἢ ἔζησαν ὁσιακῶς σὲ αὐτήν: Νάρκισσος, Μαρτινιανός, Νεκτάριος Πενταπόλεως, Νικόλαος Πλανᾶς καὶ ἄλλοι.

Κορωνὶς τῶν Ἀθηναίων Ἁγίων ἡ Ὁσία Φιλοθέη, ἡ Κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν. Πεντακόσια χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπὸ τὴν γέννησή της, ἀπὸ τὴν γέννηση ἐκείνης ποὺ γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ μας «ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἅπαντα, χαίρουσα, τοῖς πτωχοῖς καὶ τοῖς πένησι», ποὺ «ἐβίωσεν ἐν γῇ καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τὴν πίστιν ἔδειξε», ποὺ «ὡς ἀστὴρ φαεινότατος ἐν τῷ σκότει ἐπέλαμψε» καὶ ποὺ «ὡς φῶς καὶ ὡς ἥλιος ἐξανέτειλε φαιδρῶς ἐν Ἀθήναις, θερμαίνουσα καὶ φωτίζουσα τοὺς δουλείᾳ στυγνῇ ἐζοφωμένους…».

Ἔτσι, μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴν ἐπέτειο, θελήσαμε νὰ ἀφιερώσουμε τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2023 στὴν μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας καθὼς καὶ στοὺς λοιποὺς ἀναρίθμητους Ἁγίους τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν.

Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, νὰ τιμήσετε τὶς ἐφετινὲς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις τῶν «ΣΩΤΗΡΕΙΩΝ», ὥστε μέσῳ αὐτῶν καὶ τῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ τιμήσουμε τους Ἁγίους τῆς Ἀττικῆς γῆς ποὺ την πότισαν μὲ τὸ μαρτυρικό τους αἷμα.”

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΤΗΡΕΙΩΝ 2023

Τρίτη 1η Αὐγούστου

7:00 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμός.

7:00 μ.μ. Ὑποδοχὴ Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Τὸ ἱερὸ Λείψανο θὰ κομίσει ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Φιλοθέης Ἑκάλης καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Λιέπουρη, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Κηφισιᾶς & Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίας Φιλοθέης Ἀμαρουσίου, μὲ θέμα: «Ἁγία Φιλοθέη, ἡ κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν».

 

Τετάρτη 2α Αὐγούστου

7:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀθανασίου Ντέτσικα, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἑκάλης, μὲ θέμα: «Νεομάρτυρες τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση ἕως σήμερα. Τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ δόξα τοῦ Γένους!».

 

Πέμπτη 3η Αὐγούστου

7:00 μ.μ. Ἑσπερινός, Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ Ἱερὸν Εὐχέλαιον.

Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, Προϊσταμένου Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς! Παράδειγμα ἁγιασμένης ἱερωσύνης».

 

Παρασκευή 4η Αὐγούστου

7:00 μ.μ. Ὑποδοχὴ Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εὐστρατίου Δελατόλα, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πεύκης – Μεταμορφώσεως, μὲ θέμα: «Ὁ χριστοκῆρυξ Παῦλος γιὰ τὸν ἄγνωστο Θεό».

 

Σάββατο 5η Αὐγούστου

7:00 μ.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

5:00 μ.μ. ἕως 8:00 μ.μ. Πανηγυρικὴ Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία στὸν χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ μας σὲ συνεργασία μὲ τὸν (Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ.) «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ».

 

7:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Εὐρίπου κ. Χρυσοστόμου.

 

Κυριακή 6η Αὐγούστου

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Εὐρίπου κ. Χρυσοστόμου.

7:30 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Εὐρίπου κ. Χρυσοστόμου.

8:15 μ.μ. Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῇ συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως.

8:45 μ.μ. Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ